Kadra pedagogiczna

Kim jesteśmy

Tworzymy zespół, uczący, wychowujący i opiekujący się naszym najcenniejszym dobrem, naszą przyszłością 

Pełen katalog kadry szkolnej
Nasi nauczyciele

Razem możemy więcej…

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.
(T. Mackenzie)

Nauczyciele uczący w szkole

Cimoszko Sławomir Wychowanie fizyczne
Czerniawska Magdalena Świetlica
Dobiecka-Lamparska Agnieszka Świetlica
Dreweńska Joanna Język polski
Florczak Dariusz Informatyka
Gapińska Gabriela Religia
Grodek Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna
Ingielewicz Patrycja Edukacja przedszkolna
Jarguz Paweł Biologia , Geografia, Przyroda
Jaworska-Szybiak Julitta Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka
Kawinska Malgorzata Historia, Wiedza o społeczeństwie
Knapik Elżbieta Technika
Kolasa Ewa Edukacja wczesnoszkolna
Mizgalska Olga współorganizujący kształcenie
Natkaniec Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna
Ostrowska Justyna współorganizujący kształcenie
Owsianko Marta Język angielski

Paliwoda Katarzyna

Język polski     

Pasierbik Mieczysław

Język niemiecki     

Paszek Magdalena

Edukacja wczesnoszkolna     

Paszek Tomasz

Matematyka     

Piaskowska Aneta

Edukacja przedszkolna     

Pietrzykowska Edyta

Język angielski     

Rogalska Anna

Edukacja wczesnoszkolna     

Rybicka Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna     

Rynkiewicz Patrycja

Muzyka     

Skubisz Katarzyna

Chemia, Fizyka     

Sroka Anna

współorganizujący kształcenie    

Sterczak Magdalena

Matematyka     

Szargut Dorota

Wychowanie fizyczne     

Torbus Irena

Język polski     

Tyrka Aneta

Język polski     

Ziemska Ewelina

Edukacja przedszkolna     

Wykaz godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców rok szkolny 2023/2024

zgodnie z art. 42 ust. 2f  Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

 (Dz.U. z 2022r. poz.935,1116,1700,1730)

 

LP. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Godzina
1. mgr Anna Sroka piątek 12:35 – 13:20
2. mgr Edyta Pietrzykowska poniedziałek 08:50– 09:35
3.. mgr Ewa Kolasa czwartek 08:00 – 8:45
4. mgr Katarzyna Skubisz piątek 10:00 – 10:45
5. mgr Justyna Ostrowska piątek 8:00 – 8:45
6. mgr Patrycja Rynkiewicz wtorek 11:35 – 12:20
7. Mgr Tomasz Paszek poniedziałek 13,25 – 14:10
8. mgr Lucyna Wleklak wtorek 10:30 – 11:30
9. mgr Małgorzata Kawińska poniedziałek 13:25 – 14:10
10. mgr Gabriela Gapińska czwartek 12:35 – 13:20
11. mgr Anna Rogalska środa 14:20 – 15:05
12. mgr Paweł Jarguz wtorek 10:30 – 11:15
13. mgr Julitta Jaworska- Szybiak wtorek 12:35 – 13:20
14. mgr Joanna Dreweńska środa 14:10 – 15:10
15. mgr Małgorzata Rybicka piątek 08:00 – 08:45
16. mgr Agnieszka Dobiecka

poniedziałek

piątek

8:00 – 8:30

15:00 – 15:30

17. mgr Joanna Zbyszyńska wtorek 15:00 – 16:00
18. mgr Dariusz Florczak wtorek 13:20 – 14:00
19. mgr Magdalena Czerniawska piątek 10:15- 11:00
20. mgr Olga Mizgalska wtorek 13:25 – 14:10
21. mgr Magdalena Paszek poniedziałek 9:45 – 10:30
22. mgr Magdalena Sterczak wtorek 13:20 – 14.10
23. mgr Sławomir Cimoszko środa 9:45 – 10:30
24. mgr Mieczysław Pasierbik pierwszy wtorek miesiąca 14:20 – 15:05
25.  Marta Owsianko środa 12:35 – 13:20
26. mgr Małgorzata Kwidzyńska środa 12:00 – 13:00
27. mgr Katarzyna Paliwoda wtorek 14:10 – 15:05
28. mgr Elżbieta Natkaniec piątek 11:35 – 12:20
29. mgr Małgorzata Grodek wtorek 09:45 – 10:30
30. mgr Dorota Szargut czwartek 11:30 – 12:15
31. mgr Magdalena Kalinowska-Giemra piątek 09:45 – 10:30
Słowo

Od naszej Pani Dyrektor

Naszym celem jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci i uczniów oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Nasze wszystkie działania mają na celu dobro dzieci i gwarantują im poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także promocji zdrowego trybu życia.

Najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dzieci i uczniów.

Codzienną pracą staramy się osiągnąć podane cele, aby dzieci miały szansę na lepsze jutro dzięki kwalifikacjom, wiedzy i umiejętnościom, które tu nabędą.

Dyrektor mgr Izabela Pisaruk