Stawka żywieniowa

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że od 1 października 2022r. na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) Dyrektor...