Dokumenty programowe i organizacyjne

Zespołu Placówek Oświatowych
w Kołbaskowie

Misja

„JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ, BEZPIECZNĄ, WSPÓŁPRACUJĄCA Z RODZICAMI”
Celem misji szkoły jest przygotowanie młodego pokolenia do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku,
zaś placówka powinna cieszyć się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy czerpać satysfakcję z wykonywanej
pracy.

Program wychowawczo - profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

Statut Zespołu Placówek Oświatowych

Informacje na temat wszystkich dziedzin działalności Zespołu Placówek Oświatowych w  Kołbaskowie.

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Huberta

Informacje na temat wszystkich dziedzin działalności placówki. Można w nim znaleźć m.in. rozdział o prawach i obowiązkach uczniów, a także systemie kar i nagród funkcjonujących w szkole.

Statut Przedszkola w Kołbaskowie

Informacje na temat różnych dziedzin działalności przedszkola w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.

Plan pracy

Plan Pracy Szkoły to dokument zatwierdzany i tworzony przez Radę Pedagogiczną. W artykule 70 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku znajdują się zapisy w kwestii opracowania i zatwierdzenia tego ważnego dokumentu.

Organizacja roku szkolnego

Dokument określający daty rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego, dni wolne od zajęć, terminy przerw oraz ważnych w życiu szkoły wydarzeniach