Informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

50 zł od każdego dziecka

Wpłat dokonujemy wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy do, której uczęszcza.

nr konta:  53 1090 2268 0000 0001 1727 7651

w Santander Bank Polska S.A

 

Uwaga rodzice!

Zatwierdzono odpisy od kwot wpłaconych na radę rodziców w następujący sposób:

– każdy oddział klasowy będzie rozliczany indywidualnie

– przy frekwencji wpłat 100% kwoty należnej do dnia  30 listopada 2022r.  W przeliczeniu na ilość uczniów danej klasy, od kwoty pozyskanej, klasa otrzyma, zwrot  20%  na potrzeby oddziału klasowego, a 80% pozostanie do dyspozycji rady rodziców;

Będzie to jedyna szansa na uzyskanie dodatkowych pieniędzy na potrzeby klasy.