portu w

3 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Sportu, czyli kolejną okazję do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przy współpracy z przedstawicielem Przedszkoliady zostały stworzone stacje, doskonalące zróżnicowane umiejętności ruchowe naszych przedszkolaków. Dzieci doskonaliły umiejętności: kopania i rzucania do celu, czworakowania podczas przechodzenia przez tunel, przeskakiwania przez przeszkody, utrzymywania równowagi, rozwijania koordynacji wzrolowo-ruchowej, zwinności, gibkości i szybkości. Zwieńczeniem Dnia Sportu były bułki z grilowanymi kiełbaskami.