Od najmłodszych lat należy wpajać Dzieciom szacunek do polskich symboli narodowych i przywiązania do Swojej Ojczyzny.
W związku z tym, jak co roku, odbyła się w Naszym Przedszkolu uroczystość
z okazji Święta Niepodległości.
Spotkanie miało na celu przybliżenie Dzieciom symboli narodowych: godła polskiego, hymnu i flagi narodowej. W tym dniu wszystkie Przedszkolaki oraz Pracownicy Naszego Przedszkola prezentowali stroje nawiązujące do barw narodowych. W trakcie uroczystości nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu Państwa Polskiego, Mazurka Dąbrowskiego przez społeczność przedszkolną
i zaproszonych gości.
Dzieci z grup IV i V zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Przedszkolaki bardzo czynnie, z przejęciem i z zaangażowaniem prezentowali wiersze i piosenki.
Dziękujemy Rodzicom Naszych Przedszkolaków za aktywne włączenie się w przygotowania.
Namiastkę z tego spotkania przesyłamy Państwu na pamiątkowych fotografiach, które publikujemy.