Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU
Świetlica w Szkole Podstawowej w Kołbaskowie zaprasza uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym :
„W CO ZAMIENIĘ KROPKĘ?”
Cele konkursu:
Ujawnienie zainteresowań, możliwości i potrzeb w wymiarze twórczym i estetycznym;
Pobudzenie postaw kreatywności w procesie zdobywania nowych umiejętności;
Temat konkursu:
„ W co zamienię kropkę?”.
Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony dla klas 1 – 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie;
 • Technika prac: praca plastyczna, max. kartka A3;
 • Kropka nie powinna przekraczać średnicy 25 cm.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów;
 • Prace muszą być opatrzone na odwrocie danymi zgłoszeniowymi – imię, nazwisko, klasa.
 • Uczestnicy konkursu przynoszą gotowe prace do świetlicy do dnia
  21 września 2023.
 • Rozstrzygnięcie konkursu 25 września 2023.Organizatorzy:
  Świetlica szkolna w Kołbaskowie