Szanowni Państwo.

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 dzieci będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym Inter Risk.

Składka wynosi 57 zł od ucznia. Suma ubezpieczenia 20.000 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców nr 53 1090 2268 0000 0001 1727 7651 ( z dopiskiem: ubezpieczenie-imię i nazwisko dziecka, klasa) do dnia 31.10.2023r.

Przewodniczący Rady Rodziców

Jacek Hoppe