2 kwietnia to Dzień Świadomości Autyzmu. W naszej placówce w miesiącu kwietniu będziemy przybliżać wiedzę na ten temat. Celem naszej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum. Będziemy się starać kształtować właściwe postawy prospołeczne oraz przeciwdziałać wykluczeniu.

W związku z tym ogłaszamy KONKURS Na najpiękniejszy plakat o tematyce:

Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam

REGULAMIN

konkursu „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”