GMINA KOŁBASKOWO

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
GRANT
„POMORZE ZACHODNIE –

– WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19.

Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 75.539,69 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

www.mapadotacji.gov.pl