UWAGA!

W związku z zaobserwowanymi sytuacjami, iż przyprowadzane są do przedszkola dzieci z objawami infekcji, przypominam o obowiązujących przepisach mówiących o przyprowadzaniu dzieci zdrowych.

Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka, po zauważeniu przez personel objawów infekcji lub choroby.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia NR 3/2009/2010 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie w § 5 ust. 1

„Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci: dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi”.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS również wydało wytyczne, że „do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby”.

Zgodnie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020 r. poz. 1604) „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek”.