• Szkolny Klub Wolontariusza działa od lutego 2018r. i liczy 15 wolontariuszy.

    Akcje, które podjęliśmy w tym roku to :
    1. Czytelnicze wtorki w przedszkolu - wolontariusze czytają młodszym kolegom wiersze w grupie pierwszej, trzeciej i piątej.
    2. Pogotowie lekcyjne w świetlicy - koledzy z klasy siódmej są zawsze gotowi pomóc w odrabianiu zadań domowych!
    3. Paczka dla zwierzaczka - zbieramy pokarm , środki czystości i zabawki dla zwierząt ze schroniska.
    4. Nakrętki dla Iskierki- wspieramy rodziców i dzieci z Zespołem Downa. Każda nakrętka plastikowa może być pożytecznym darem!
    5.Podziel się książką - chcemy powiększyć zasoby szkolnej biblioteki. Jeśli masz w domu przeczytane i już niepotrzebne książki, albumy , encyklopedie podaruj je naszej bibliotece. Mogą sprawić radość czytania innym.

    Opiekunem Klubu jest Pani Gabriela Gapińska.