• RODO

   • Dokumenty dotyczące ochrony dancyh osobowych obowiązujęce w ZPO w Kołbaskowie

    Poniższe dokumenty obowiązują w Zespole Placówek Oświatowych od dnia 10.09.2018r..

    Polityka ochrony danych osobowych w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie (dalej Zespół, Szkoła, jednostka),  jest zbiorem zasad i procedur, obowiązujących przy realizacji wszystkich czynności przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych we wszystkich zbiorach danych, administrowanych przez Szkołę. Celem wprowadzenia polityki jest ograniczenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, w tym w szczególności uczniów, ich opiekunów i pracowników Szkoły, jakie może spowodować przetwarzanie ich danych w związku z realizowanymi zadaniami i obowiązkami. Ponadto polityka ma na celu wykazanie realizacji zasady rozliczalności, przez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, opisującej sposoby ochrony danych, na którą składa się niniejsza polityka wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. Niniejsze reguły zostały opracowane z uwzględnieniem zasady: „Człowiek może zawieść – system nie powinien”. 

    Polityka_ochrony_danych_osobowych_2018.pdf

    Instrukcja_zarzadzania_systemem_informatycznym_2018.pdf

    Regulamin_funkcjonowania_monitoringu_wizyjnego.pdf